Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99

Promyczki na Prawobrzeżu Szczecina

logo funduszeokrp.logopzoklogo ueok

 

 

Niepubliczne Placówki Oświatowe Promyk Helena Grzywacz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Promyczki na Prawobrzeżu Szczecina"

 

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE PROMYK HELENA GRZYWACZ  realizuje projekt pt.:  „Promyczki na Prawobrzeżu Szczecina”, nr: RPZP.06.06.00-32-K038/19  dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.06.00.00 Rynek pracy 1.2. Numer i nazwa Działania RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.3. Numer i nazwa Celu Tematycznego: 08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

 

Kwota dofinansowania UE: 407 997,45 zł

 

Celem  głównym projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej min. 16 osób/rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, biernych zawodowo, bezrobotnych , powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka dzięki uruchomieniu i funkcjonowaniu 16 miejsc opieki w dwóch żłobkach na Prawobrzeżu Szczecina  do 31.08.2021 r.

 

Zadania projektowe dotyczą prac adaptacyjnych i remontowych w budynkach i doposażenie placówek   w terminie: 1.04.2020 do 31.08.2020 w celu spełnienia wszelkich wymogów oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania  żłobków oraz finansowanie bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy w okresie 1.09.2020 do 31.08.2021r.

 

Wsparcie dotyczy  8 miejsc w Żłobku przy ul. Cynowej 9, 70-722 Szczecin oraz 8 miejsc  w Żłobku przy ul. Zofii Nałkowskiej 7, 70-785 Szczecin.

 

Projekt adresowany jest  osób bezrobotnych  lub osób  biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu  na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26VI974 r. – Kodeks pracy oraz osób pracujących, opiekujących się dziećmi do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ust. z dnia 26 VI 1974 r. – Kodeks pracy. Projekt jest skierowany do  osób  z obszaru województwa  zachodniopomorskiego (w rozumieniu przepisów KC).

 

Projektodawca zapewnia że:

  • w przypadku os. bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, wsparcie udzielane będzie wyłącznie os, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 m-cy od momentu rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem. Projektodawca zapewnia monitorowanie zmiany sytuacji pozostających poza rynkiem pracy opiekunów dzieci do lat 3. W przypadku braku podjęcia zatrudnienia w okresie 3 m-cy od momentu rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, projektodawca zobowiązuje się do rozwiązania umowy z uczestnikiem projektu.
  • w przypadku osób pracujących przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Finansowanie opieki rozpoczyna się z dniem powrotu do pracy opiekuna dziecka do lat 3.

 

Biuro projektu: Przedszkole Niepubliczne Promyk ul. Grodzka 34a 

Kontakt: 91 4881 837

Tel.: 91 4881 837

Mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (kliknij!)

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie po 01.01.2021 r. (kliknij!)

 

Załączniki do regulaminu: 


Załącznik nr 1 - Umowa udziału w projekcie (kliknij!)

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (kliknij!)

Załącznik nr 3 - Formularz rekrutacyjny do projektu (kliknij!)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili przystąpienia (kliknij!)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie (kliknij!)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie (kliknij!)

Załącznik nr 7 - Wzór zaświadczenia z zakładu pracy (kliknij!)

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia o podjęciu działalności gospodarczej (kliknij!)
Załącznik nr 9 - Wzór zaświadczenia z ZUS (kliknij!)
Załącznik nr 10 - Wzór druku US-7 (kliknij!)