Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99

Promyk Wały Chrobrego

Założycielem, właścicielem i dyrektorem przedszkola jest mgr Helena Grzywacz. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 01.09.1993r. przy ul. Grodzkiej 34a w Szczecinie, jako jedno z czterech pierwszych niepublicznych przedszkoli w mieście. Obecnie przedszkole funkcjonuje w czterech punktach Szczecina: ul. Grodzka 34a (Podzamcze), ul. Cynowa 9 (Podjuchy), ul. Nałkowskiej 7 (os. Majowe), ul. Starzyńskiego 3-4 (Wały Chrobrego). Każda z placówek posiada charakterystyczny dla swojego położenia klimat.

DLACZEGO PROMYK NA WAŁACH CHROBREGO PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 3-4?

 • grupa żłobkowa dla dzieci od 1,5 roku do 2,5 lat,
 • grupy przedszkolne dla dzieci od 2,5 lat do 6 lat,
 • kamerlane warunki,
 • bliskie sąsiedztwo najważniejszych zabytków i ośrodków kulturalnych,
 • cztery zdrowe i smaczne posiłki z własnej kuchni,
 • posiłki dla dzieci alergicznych,
 • język angielski codziennie prowadzony przez lektora według autorskiego programu,
 • program powszechnej dwujęzyczności realizowany przez nauczycieli wychowawców,
 • glottodydaktyka i opieka logopedyczna,
 • warsztaty umiejętności społecznych i opieka psychologiczna,
 • gimnastyka z elementami korekty,
 • rytmika - dwa razy w tygodniu,
 • nauka gry na instrumentach,
 • koła zainteresowań (plastyczne, teatralne, matematyczne, przyrodnicze),
 • bogata oferta zajęć dodatkowych: tańce, karate, zajęcia z piłkami, nauka pływania,
 • możliwość kontynuowania nauki w naszej Niepublicznej Szkole Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom mieszczącej się w pobliżu przedszkola.