Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99

Przedszkolne programy

  • autorski program "Promyk uczy bezpieczeństwa"
  • autorski program "Promyk uczy angielskiego"
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • autorski program "Dziecięca matematyka"
  • autorski program "Promyk uczy dobrych manier"
  • program "Od przedszkolaka do pierwszaka"
  • autorski program "Będę przedszkolakiem Promyka"
  • autorski program edukacji emocjonalnej "Mój przyjaciel Bazyli"
  • autorski program edukacji morskiej "Wakacje z Promykiem

 

Programy obowiązujące w PN Promyk dostępne są do wglądu, na prośbę Rodzica, u wychowawcy grupy.