Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99