Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99

Promyk Majowe

Założycielem, właścicielem i dyrektorem przedszkola jest mgr Helena Grzywacz. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 01.09.1993r. przy ul. Grodzkiej 34a w Szczecinie, jako jedno z czterech pierwszych niepublicznych przedszkoli w mieście. Obecnie przedszkole funkcjonuje w czterech punktach Szczecina: ul. Grodzka 34a (Podzamcze), ul. Cynowa 9 (Podjuchy), ul. Nałkowskiej 7 (os. Majowe), ul. Starzyńskiego 3-4 (Wały Chrobrego). Każda z placówek posiada charakterystyczny dla swojego położenia klimat.

DLACZEGO PROMYK NA MAJOWYM PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ 7?

 • niewielkie, przytulne przedszkole
 • ciepła, domowa atmosfera
 • cztery zdrowe i smaczne posiłki z własnej kuchni
 • posiłki dla dzieci alergicznych
 • język angielski codziennie prowadzony przez lektora według autorskiego programu
 • program powszechnej dwujęzyczności realizowany przez nauczycieli wychowawców
 • glottodydaktyka i opieka logopedyczna
 • warsztaty umiejętności społecznych i opieka psychologiczna
 • gimnastyka z elementami korekty - dwa razy w tygodniu
 • rytmika - dwa razy w tygodniu
 • zajęcia wokalne - dwa razy w tygodniu
 • nauka gry na instrumentach (pianino, skrzypce, wiolonczela, flet)
 • koła zainteresowań (plastyczne, teatralne, matematyczne, przyrodnicze)
 • bogata oferta zajęć dodatkowych: tańce, karate, zajęcia z piłkami, nauka pływania
 • możliwość kontynuowania nauki w naszej Niepublicznej Szkole Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom