Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99

Promyk Podzamcze

Założycielem, właścicielem i dyrektorem przedszkola jest mgr Helena Grzywacz. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 01.09.1993r. przy ul. Grodzkiej 34a w Szczecinie, jako jedno z czterech pierwszych niepublicznych przedszkoli w mieście. Obecnie przedszkole funkcjonuje w czterech punktach Szczecina: ul. Grodzka 34a (Podzamcze), ul. Cynowa 9 (Podjuchy), ul. Nałkowskiej 7 (os. Majowe), ul. Starzyńskiego 3-4 (Wały Chrobrego). Każda z placówek posiada charakterystyczny dla swojego położenia klimat.

DLACZEGO PROMYK NA PODZAMCZU PRZY UL. GRODZKIEJ 34A?

 • od 1993 roku sprawdzony przez dzieci atrakcyjny i efektywny program wychowania przedszkolnego
 • wszechstronnie wykształcona kadra - nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadają wiele specjalizacji dodatkowych m.in. pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia SI, socjoterapia, terapia ręki, diagnoza i terapia, logopedia, surdologopedia
 • ogród przedszkolny 4000mz atrakcyjnymi placami zabaw dla dzieci młodszych i starszych 
 • bliskie sąsiedztwo najważniejszych zabytków i ośrodków kulturalnych
 • zaplecze gastronomiczne - cztery zdrowe i smaczne posiłki z własnej kuchni
 • posiłki dla dzieci alergicznych
 • język angielski codziennie prowadzony przez lektora według autorskiego programu
 • program powszechnej dwujęzyczności realizowany przez nauczycieli wychowawców
 • język niemiecki prowadzony przez lektora dwa razy w tygodniu - od czwartego roku życia
 • glottodydaktyka i opieka logopedyczna
 • warsztaty umiejętności społecznych i opieka psychologiczna
 • gimnastyka z elementami korekty - dwa razy w tygodniu
 • rytmika - dwa razy w tygodniu
 • zajęcia wokalne - dwa razy w tygodniu
 • nauka gry na instrumentach (pianino, skrzypce, wiolonczela, flet)
 • koła zainteresowań (plastyczne, teatralne, matematyczne, przyrodnicze)
 • bogata oferta zajęć dodatkowych: tańce, karate, zajęcia z piłkami
 • grupy terapeutyczne - projekt "terapeutyczna edukacja przedszkolaka"
 • sala do zajęć SI
 • możliwość kontynuowania nauki w naszej Niepublicznej Szkole Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom mieszczącej się w pobliżu przedszkola