Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99

Organizacja pracy

GODZINY OTWARCIA
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku  od 7.00 do 17.00.  W Wigilię i Sylwestra przedszkole pracuje od godz. 7.00 do godz. 14.00

PRZYCHODZENIE DO PRZEDSZKOLA (7.00 – 9.00)
Przyprowadzanie dziecka do godziny 9.00, sprzyja  płynnemu wchodzeniu w rytym zajęć  przedszkolnych, dziecko bez pośpiechu żegna się z rodzicami, ciepło wita się z panią i innymi dziećmi, odnajduje swoje miejsce w grupie. Rodzice mogą wówczas przekazać ważne informacje o dziecku nauczycielowi.

ODBIERANIE DZIECI (do godz. 17)
Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć więcej czasu - jeśli to możliwe. Są to okazje do rozmowy o problemach dziecka, jego radościach i innych sprawach związanych z przedszkolem. Jeśli dziecko ma być odebrane przez inne osoby niż rodzice, prosimy nas o tym powiadomić pisemnie, podając dane osoby wraz z numerem dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Jeśli dziecko zostaje w domu lub jest chore, prosimy o powiadomienie nas o tym do godziny 9.00

ODZIEŻ
Dzieci powinny być ubrane w wygodne i praktyczne ubranka tj. dostosowane do pogody,  nie krępujące ruchów dziecka. Uwzględniamy to, że dziecko może się pobrudzić podczas zabawy na dworze lub zajęć plastycznych, stąd potrzebne są ubrania na zmianę. Koniczne jest obuwie zmienne. Prosimy o podpisywanie odzieży wierzchniej dziecka. Przedszkole nie odpowiada finansowo za zaginioną odzież, unikajcie więc ubierania w rzeczy drogie i ekskluzywne.

URODZINY
Dziecko obchodzące urodziny może przynieść z tej okazji owoce lub słodycze, na wspólnie obchodzoną uroczystość w grupie.

ZABAWKI
W naszym przedszkolu dziecko może mieć ze sobą jedną ulubioną zabawkę. Najmłodszym dzieciom pomaga ona przy adaptacji i jest wsparciem gdy zatęskni za domem. Starsze dzieci mają przywilej przynoszenia własnej zabawki w piątki. Należy jednak liczyć się z możliwością jej zepsucia lub zaginięcia. Jeżeli zabawka jest szczególnie cenna, raczej zostawcie ja w domu.

CHOROBY DZIECI
Chore dzieci: przeziębione, zakaźnie chore lub z gorączką, kaszlem, katarem nie są przyjmowane do przedszkola. Od dziecka powracającego po chorobie wymagamy zaświadczenia od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do pobytu w grupie przedszkolnej.

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Zamieszczane są na tablicach informacyjnych w przedsionku przedszkola oraz na naszej stronie internetowej.  Zapraszamy do udziału w organizowanych zajęciach otwartych, zebraniach dla rodziców, konsultacjach z nauczycielami.  Ważnych dla dziecka spraw, nie podejmujemy w szybkich rozmowach przy przyprowadzaniu i odbiorze dziecka. W przypadku niepokoju lub wątpliwości prosimy o kierowanie do nas pytań.

Żeby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa i widziały powiązanie przedszkola z domem rodzinnym, ważne jest by rodzice wiedzieli co się dzieje w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach przeznaczonych także dla rodziców. Raz do roku odbywa się zebranie rodziców, a w razie potrzeby można umówić się z nauczycielką i porozmawiać o swoim  dziecku. Jeśli pedagodzy uznają, że muszą porozmawiać z rodzicem dodatkowo, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni.

OBOWIĄZEK TAJEMNICY ZAWODOWEJ
Personel objęty jest obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej.  Możecie Państwo bez obaw, kontaktować się z nami , na temat ważny dla dobrego samopoczucia dzieci. Obowiązek trwa także, gdy dzieci nie chodzą już do naszego przedszkola. 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W PRZEDSZKOLU

Bezpieczeństwo w Promyku - kliknij!