Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99

Kontakt z Niepublicznym Przedszkolem „Promyk” w Szczecinie