Nr wpisu do ewidencji działalności oświatowej WESiT - I - 4332/20/99

Promyczki na Prawobrzeżu Szczecina

logo funduszeokpzoklogo ueok

 

 

Niepubliczne Placówki Oświatowe Promyk Helena Grzywacz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Promyczki na Prawobrzeżu Szczecina"

 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Nabór do grupy żłobkowej w ramach projektu będzie trwał od 01.06.2020r. do 31.08.2021r. Projekt będzie realizowany od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.